Eurooppanuorten hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu

Eurooppanuorten hallitusohjelmatavoitteet on julkaistu

3.5.2019

Eurooppanuoret on asettanut hallitusohjelmatavoitteet alkavalle hallituskaudelle. Tärkeimpiä teemoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta, Euroopan unionin globaali rooli sekä demokratian vahvistaminen. Eurooppanuoret vaatii, että eurooppalainen yhteistyö nostetaan hallitusohjelman keskiöön.

“Suomen on otettava selkeästi aktiivisempi rooli EU:ssa tulevalla hallituskaudella. Suomella ei ole varaa katsoa sivusta, kun pelissä on meidän nuorten tulevaisuus”, painottaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Eurooppanuorten hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2019-2023

Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee olla Suomen hallituksen EU-politiikan tärkein painopiste. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma, ja Euroopan unionilla on vahvat edellytykset olla osa sen ratkaisua.

Eurooppanuoret vaativat tulevaa hallitusta:

  • Toimimaan EU:n päästökaupan kattavuuden merkittävän ja nopean laajentamisen puolesta.
  • Lopettamaan ympäristön näkökulmasta haitalliset yritystuet ja vaikuttamaan painokkaasti niiden poistamisen puolesta myös unionin toimielimissä.
  • Edistämään merkittäviä EU-tason investointeja ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta hyödyllisiin hankkeisiin, kuten puhtaan energiantuotannon lisäämiseen, liikenteen päästöjen vähentämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.
  • Vaatimaan ilmastonäkökulman kokonaisvaltaista huomioimista unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa mm. lopettamalla eläintuotannon ja muiden ympäristön kannalta haitallisten ruoan tuotantomuotojen julkiset tuet.

Globaali rooli

Euroopan unionin globaalien toimintaedellytysten vahvistaminen olisi Suomen ehdoton etu. Unioni on Suomen tärkein ja vaikutusvaltaisin viiteryhmä kansainvälisessä politiikassa.

Eurooppanuoret vaativat tulevaa hallitusta:

  • Kehittämään EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa tehokkaammaksi pyrkimällä määräenemmistöllä tehtävien päätösten lisäämiseen.
  • Turvaamaan yhteisen kauppapolitiikan toimintakyvyn jatkossakin, sillä EU:n on kyettävä puolustamaan ja kehittämään uskottavasti globaalin kaupankäynnin sääntöjärjestelmää niin kahdenvälisesti kuin monenvälisestikin.
  • Varmistamaan, että EU toimii globaalina suunnannäyttäjänä Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisessa.

Demokratia

Euroopan unioni ei voi tinkiä perusarvoistaan ja Suomen on puolustettava niitä määrätietoisesti. Demokratia, oikeusvaltio ja ihmisoikeudet ovat aina kuuluneet EU:n keskeisimpiin arvoihin, mutta niitä on haastettu joidenkin jäsenvaltioiden sekä ulkoisten tahojen toimesta.

Eurooppanuoret vaativat tulevaa hallitusta:

  • Edistämään EU:n koheesiorahoituksen sitomista oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.
  • Tukemaan unionin edellytyksiä kehittää yhteistä kyberturvallisuuttaan suojautuakseen informaatiovaikuttamiselta.
  • Edistämään eurooppalaisten puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä sekä tukemaan unionin pyrkimyksiä vieraiden valtojen vaikutusyritysten estämiseksi.

Lisätietoja:
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
[email protected]
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!