Nuorisoaloite on välttämätön nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Eurooppanuoret: Nuorisoaloite on välttämätön nuorten osallisuuden vahvistamiseksi!

7.5.2020

Kansalaisten mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin politiikkaan toteutuu pääasiassa jäsenmaiden kansallisten vaalien ja europarlamenttivaalien kautta, minkä vuoksi äänioikeuden ulkopuolelle jäävien nuorten mahdollisuus vaikuttaa eurooppalaiseen politiikkaan on hyvin marginaalinen. Euroopan unionin nuorisoaloite on Eurooppanuorten oma innovaatio, joka toteutuessaan antaisi äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille keinon nostaa tärkeinä pitämiään asioita Euroopan parlamentin asialistalle.

“On välttämätöntä, että Euroopan parlamentissa saadaan kuuluviin myös niiden nuorten ääni, jotka eivät voi vielä äänestää. Aivan kaikkien nuorten aktiivinen osallisuus ja kuulluksi tuleminen ovat Euroopan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Euroopan tulevaisuudesta päätettäessä nuoret ikäpolvet jäävät helposti vanhempien jalkoihin. Nuorten oma ääni kuuluu Euroopan unionin päätöksenteossa heikosti, vaikka myös alaikäisillä nuorilla on valtavasti ideoita ja halua osallistua EU-asioista päättämiseen.

“Yksi EU:n nuorisostrategiassa mainituista tavoitteista on EU:n tuominen lähelle nuoria. Ideoimamme nuorisoaloite olisi erittäin konkreettinen tapa vahvistaa nuorten sitoutumista eurooppalaiseen projektiin ja lisätä nuorten ääntä Euroopan parlamentissa. Toivon todella, että esimerkiksi suomalaiset mepit tarttuvat ideaamme”, Asunmaa jatkaa.

Eurooppanuorten esittämä Euroopan unionin nuorisoaloite ei ole luonteeltaan lainsäädäntöaloite, vaan keskustelualoite. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ohjelmassaan sitoutunut edistämään Euroopan parlamentilta tulleita aloitteita, joten nuorisoaloitteiden pohjalta täysistunnoissa käydyistä keskusteluista voisi parhaimmillaan seurata konkreettisia muutoksia EU-tasolla.

Äänioikeuden ulkopuolelle jääville nuorille luotaisiin sähköinen järjestelmä, jonka kautta nuorten olisi mahdollista jättää omia aloite-ehdotuksiaan ja äänestää toisten nuorten jättämistä ehdotuksista. Eniten ääniä saanut ehdotus etenisi kyseisen jäsenmaan vuosittaiseksi nuorisoaloitteeksi, ja sen jättäneelle nuorelle tarjottaisiin mahdollisuus päästä esittelemään aloitteensa Euroopan parlamentin täysistuntoon. Euroopan parlamentti sitoutuisi keskustelemaan täysistunnossaan jokaisen jäsenmaan jättämästä nuorisoaloitteesta ennalta määritellyn ajan.

“Parlamentti on ilmaissut halunsa kohdata suoraan sellaisia nuoria, joita se ei muutoin tavallisesti kohtaisi. Tällaiseen kohtaamiseen nuorisoaloite antaisi erinomaisen mahdollisuuden. Lisäksi koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset voisivat hyödyntää aloitemahdollisuutta osana EU-opetusta”, päättää Asunmaa.

Lue lisää ideoimastamme Euroopan unionin nuorisoaloitteesta!

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!