22.4.2021

Eurooppanuoret on huolissaan Euroopan unionista annettavan opetuksen vähäisyydestä suomalaisissa lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Opetuksen ja tietoisuuden ja lisääminen tarjoaisi nuorille mahdollisuuden ymmärtää paremmin Euroopan unionin toimintaa ja vaikuttaa sen päätöksentekoon.

“Suomi on ollut jo 26 vuotta Euroopan unionin jäsenvaltio. On selvää, että suomalaisille nuorille tulee tarjota riittävästi tietoa EU:n toiminnasta ja sen vaikutuksista jokapäiväiseen elämäämme. Tällä hetkellä EU-opetus on toisen asteen oppilaitoksissa hyvin niukkaa, minkä vuoksi EU:n merkitys jää monelle nuorelle täysin epäselväksi”, kommentoivat Eurooppanuorten varapuheenjohtajat Viivi Koski ja Milla Ristikangas.

Eurooppanuoret vaatii, että EU-keskustelua lisätään toisen asteen opinnoissa. Faktatiedon lisääminen toisi ymmärrystä EU-asioista ja parantaisi nuorten äänestysaktiivisuutta eurovaaleissa. Alle 25-vuotiaiden äänestysaktiivisuus viime europarlamenttivaaleissa 24 prosenttiin, vaikka EU-tasolla käsitellään lukuisia nuorten tulevaisuuden kannalta kriittisiä asioita.

“Me elämme pisimpään niiden päätösten kanssa, joita nyt tehdään. Nuoria on rohkaistava vaikuttamaan ja heidän äänensä on saatava kuulumaan niin poliittisessa päätöksenteossa, kuin vaaliuurnilla”, korostavat Koski ja Ristikangas.

On vaarana, että valheelliset tiedot Euroopan unionista vaikuttavat nuorten asenteisiin, jolloin EU:n todellinen lisäarvo nuorten ja Suomen kannalta jää varjoon. EU tarjoaa meille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa maailmanpolitiikkaan ja löytää globaaleja ratkaisuja esimerkiksi ilmastonmuutoksen.

“Toisen asteen koulutusten opetussuunnitelmiin lisättävä opetusta Euroopan unionista esimerkiksi uudella yhteiskuntaopin kurssilla, jossa käydään läpi EU:n toimintaa, sen tuomia mahdollisuuksia koulutuksen kansainvälisyyteen liittyen ja kuinka nuoret voivat vaikuttaa Euroopan unionin päätöksentekoon”, päättävät Koski ja Ristikangas.

Lisätietoa:

Milla Ristikangas

Eurooppanuorten varapuheenjohtaja

Viivi Koski

Eurooppanuorten varapuheenjohtaja

Tämä kannanotto on julkaistu osana Solidaarisuusjoukkojen hanketta ja kannanottoa on valmistellut Eurooppanuorten toisen asteen työryhmä.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!