Nuorisojärjestöjen edustajat Kesärannassa pääministeri Orpon vieraina

Suomi visionäärinä tai vastarannan kiiskenä? - Puheenvuoro pääministeri Petteri Orpolle Kesärannassa 20.11.2023

23.11.2023

Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo osallistui keskustelutilaisuuteen pääministeri Petteri Orpon kutsumana yhdessä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Puheenjohtaja piti tilaisuudessa puheenvuoron, joka on luettavissa tästä:

Arvon pääministeri Orpo,

Aluksi haluan ilmaista kiitollisuuteni Eurooppanuorten puolesta kutsusta sekä tyytyväisyytemme kahteen konkreettiseen asiaan: Ensinnäkin valtioneuvoston jäsenille lähettämässänne kirjeessä ilmaisemastanne halusta panostaa ennakolliseen vaikuttamiseen EU-päätöksenteossa, sekä hallitusohjelmassa listattuihin EU:ta koskeviin puolustuspoliittisiin kirjauksiin. Tätä uudistushalua haluaisimme nähdä enemmän.

Kuten itsekin olette sanoneet, EU:n tulee uudistua. Ja se tulee uudistumaan, tavalla tai toisella. Kyse on siitä, toimiiko Suomi proaktiivisena visionäärinä vai edistystä jarruttavana vastarannan kiiskenä.

Otetaan esimerkiksi se, miten kipeästi EU:n budjettia tulisi laajentaa ja uudistaa. Hallitusohjelmassa lähtökohtaisesti torpataan kaikki uudet rahoitusvälineet eikä EU:n omien varojen järjestelmä saisi aiheuttaa Suomelle lisäkustannuksia. Todellisuudessa EU:n budjetti on tällä hetkellä aivan liian pieni siihen kohdistuviin odotuksiin nähden.

Lisäksi haluan nostaa pöydälle asian, joka sitoutuu suurempaan meitä nuorisojärjestöjä koskevaan asiakokonaisuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriö perui Eurooppanuorten valtionapukelpoisuuden viime kesänä. Tämä perustui täysin poliittiseen ohjaukseen, eli että avustuksia saavia järjestöjä haluttiin karsia. Leikkaukset järjestökentällä varsinkin nuorille suunnattuihin avustuksiin ovat lyhytnäköistä politiikkaa. Kun hallituksessa puhutaan tehostamisen tärkeydestä, haluan huomauttaa, ettei mikään taho toteuta toimintaansa niin kustannustehokkaasti kuin pääosin vapaaehtoisilla pyöritettävä järjestö. On myös suuri itseisarvo, että nuoret saavat tehdä nuorille.

Vetoan pääministeri Orpoon: Älkää leikatko nuorten mahdollisuuksista osallistua ja oppia. Älkääkä tehkö hallituksessa vahingollisia kompromisseja EU-asioissa. Katsokaa pidemmälle, katsokaa kokonaisuutta. Uskaltakaa uskoa parempaan, yhtenäisempään ja tehokkaampaan Euroopan unioniin. Vain uudistumalla voimme luoda unionin, jolla on valmius vastata tulevaisuutemme haasteisiin.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!