Eurooppanuoret: Ilmastokriisi ei odota - Glasgow’n kokouksesta on synnyttävä tuloksia

kuvausteksti

Eurooppanuoret: Ilmastokriisi ei odota - Glasgow’n kokouksesta on synnyttävä tuloksia

30.10.2021

Glasgow’ssa alkaa sunnuntaina kaksi viikkoa kestävä YK:n ilmastohuippukokous (COP26), jonne kokoontuu lähes 200 valtiosta osallistujia sopimaan globaalien toimien tehostamisesta ilmastokriisin ratkaisemiseksi. Kyseessä on merkittävin kansainvälinen ilmastokokous sitten Pariisin vuoden 2015 ilmastokokouksen. Valtioiden edustajat, kansainväliset yritykset sekä erilaiset järjestöt kokoontuvat Glasgow’ssa yhteen ensi kertaa kahteen vuoteen, sillä kokousta jouduttiin siirtämään viime vuonna.

“Ilmastokriisi etenee pelottavaa vauhtia, eivätkä kansainvälisesti sovitut toimet sen torjumiseksi ole lähelläkään Pariisin sopimuksessa asetettuja tavoitteita. Glasgow’n kokouksesta on siis aivan pakko saada aikaan kunnianhimoisia tuloksia”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

“Nuoremmat sukupolvet kokevat jo nyt tulleensa päättäjien pettämiksi. Nuorten luotto päättäjien kykyy ratkaista ilmastokriisi on heikentynyt, mikä näkyy esimerkiksi turvautumisessa suoraan toimintaan. Jos epätoivon annetaan vielä syventyä, riskinä on, että nuoremmat sukupolvet vaipuvat epätoivoon tulevaisuutensa suhteen”, Rajala jatkaa.

COP26:ssa osapuolet tarkastelevat Pariisin ilmastokokouksessa sovittujen tavoitteiden toimeenpanovälineitä, kuten rahoitusta ja vähennysten raportointitapaa. Pariisissa sovittiin siitä, että maapallon keskimääräisen lämpötilan nousu pitäisi rajata 1,5 asteeseen. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) elokuussa ilmestyneen raportin mukaan kyseinen raja ylitetään todennäköisesti kuitenkin jo 2030-luvun alkupuolella. Raportissa arvioidaan, että nykytoimilla maapallo lämpenisi jopa 2,7 astetta.

“Olemme matkalla kohti täysimittaista ilmastokatastrofia. Jos ilmaston lämpenemistä ei onnistuta hillitsemään riittävästi nykytahdista, tulemme elämään turvattomammassa, epävakaammassa ja elinolosuhteiltaan vaikeammassa maailmassa”, painottaa Rajala.

Valtioiden on odotettu kiristävän päästövähennystavoitteitaan ennen Glasgow’n kokousta, sillä Pariisin ilmastosopimuksessa valtiot sopivat päivittävänsä ilmastositoumuksensa viiden vuoden välein. EU on aikaisemmin tänä vuonna kiristänyt tavoitteitaan ja sitoutunut vähentämään päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. EU:n tavoitteena on olla ensimmäinen hiilineutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

“EU:n otettava Glasgow’n neuvotteluissa sille kuuluva johtorooli, ja työskenneltävä määrätietoisesti kunnianhimoisten kansainvälisten sitoumusten aikaansaamiseksi. EU-tason toiminta on paras mahdollisuutemme maapallon pelastamiseen”, päättää Rajala.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!