Eurooppanuoret: Ylikansallinen eurovaalilista vahvistaisi demokratiaa

ylikansallinen eurovaalilista vahvistaisi demokratiaa

Eurooppanuoret: Ylikansallinen eurovaalilista vahvistaisi demokratiaa

3.5.2022

Euroopan parlamentin täysistunnossa äänestetään tänään EU:n uudistetusta vaalilaista. Äänestykseen menevässä mietinnössä ehdotetaan 28 ylikansallisen paikan lisäämistä parlamenttiin nykyisten 705 paikan lisäksi. Tällöin äänestäjät antaisivat eurovaaleissa kaksi ääntä: yhden kansalliselle ja toisen eurooppalaiselle puolueelle. Eurooppanuoret kannattaa kahden listan järjestelmän käyttöönottoa eurovaaleissa.

“Parlamentin käsittelyssä oleva esitys vaalilain uudistamiseksi on historiallinen. Ylikansallisten ehdokaslistojen käyttöönotto toisi parlamentin poliittiset asetelmat ja kaikkia eurooppalaisia koskevat kysymykset laajemmin äänestäjien tietoisuuten. Tämä vahvistaisi eurooppalaista demokratiaa”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Ylikansallisten ehdokaslistojen myötä Euroopan laajuiset kysymykset nousisivat eurovaaleissa vahvemmin esille. Samanaikaisesti myös alueellinen edustuksellisuus säilyisi parlamentissa, kun yhdestäkään kansallisesta paikasta ei luovuttaisi. Uudistaminen vahvistaisi tunnetta siitä, että europarlamentaarikot ovat yhtäläisesti vastuussa kaikille EU:n kansalaisille.

“Tällä hetkellä äänestysaktiivisuus eurovaaleissa on hälyttävän heikkoa, vaikka parlamentissa tehdään koko EU:n kannalta merkittäviä päätöksiä. Korjausliike on pakko tehdä. Ylikansalliset ehdokaslistat eivät heikentäisi kansallisesti valittujen meppien mandaattia tai arvostusta, vaan toisivat pikemminkin lisää huomiota heidän elintärkeälle työlleen”, painottaa Rajala.

Vaalilain uudistus tulisi hyväksynnän saatuaan voimaan jo ennen seuraavia eurovaaleja, jotka järjestetään vuonna 2024. Tätä ennen se tarvitsee kuitenkin vielä kaikkien jäsenvaltioden yksimielisen hyväksynnän neuvostossa. Vaarana onkin, että vaikka uudistus hyväksyttäisiin parlamentissa, jokin jäsenvaltio estäisi sen viimeisessä vaiheessa.

“Euroopan parlamentti on upea instituutio ja todellinen demokratian ja avoimuuden edelläkävijä koko maailmassa. Nyt on aika ottaa seuraava askel ja uudistaa vaalilaki eurooppalaisen demokratian, kansalaisten poliittisen osallistumisen ja avoimuuden edistämiseksi tulevaisuudessa”, päättää Rajala.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!