Hätätila artikkelikuva

Eurooppanuorten Hätätila-ilmastopamfletti on julkaistu

4.9.2020

Vaikka maailma kamppailee globaalin koronapandemian keskellä, ilmastonmuutos ei ole kadonnut mihinkään. Ilmastonmuutoksen hillintä on yhä tärkein ihmiskunnan tulevaisuutta määrittävä kysymys. Ilmastokriisin negatiiviset seuraukset jakautuvat maantieteellisesti epätasaisesti, ja eniten sen vaikutuksista joutuvat kärsimään ihmiset, jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa esimerkiksi köyhyyden vuoksi.

Erityisesti nuoret kokevat suurta ahdistusta ja turvattomuutta ilmastonmuutoksen takia. Ilmastonmuutoksen kaikkein vakavimmat seuraukset konkretisoituvat vasta tulevaisuudessa. Siksi ilmastokriisi uhkaa ennen kaikkea nuoria, jotka muodostavat noin kolmanneksen koko EU:n väestöstä. Nuorten ilmastoaktivismi on konkreettinen osoitus palavasta halusta vaikuttaa ilmastopolitiikkaan.

Eurooppanuorten ilmastopamfletti on kirjoitettu, koska kunnianhimoiset ja oikein mitoitetut ilmastotoimet ovat edellytys nuorten tulevaisuudelle. Pamfletissa Eurooppanuorten omat aktiivit pohtivat, miten EU:n ilmastopolitiikkaa tulee konkreettisesti kehittää. Kirjoituksissa tarkastellaan EU:n Itämeri-strategiaa, ekologista jälleenrakennusta, päästökauppaa, tekstiiliteollisuutta, unionin maatalouspolitiikkaa ja nuorten ilmastoaktivismia.

Antoisia lukuhetkiä!

Eurooppanuorten ilmastopamfletti on luettavissa täällä. Pamflettia jaetaan myös Eurooppanuorten tapahtumissa ja pamfletti postitetaan suomalaisille europarlamentaarikoille.

Lisätietoja:

Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390
[email protected]

Tuomas Karvonen
varapuheenjohtaja
Eurooppanuoret
044 976 9145
[email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!