Eurooppanuorten liittokokouksen julkilausuma, kuvituskuva

Eurooppanuorten liittokokous: EU tarvitsee pysyvän elpymismekanismin

30.11.2020

Eurooppanuorten liittokokouksen julkilausuma

Euroopan unionin jäsenmaat neuvottelevat lähiviikkoina EU:n monivuotisesta budjetista sekä siihen liittyvästä Next Generation EU -elpymisvälineestä. Elpymisväline koostuu useista rahoitusohjelmista, joista suurin on EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (Recovery and Resilience Facility, RRF). Eurooppanuorten liittokokous kokoontui etäyhteyksin 28.- 9 29.11.2020, ja vaatii EU:n elpymis- ja palautumisvälineen (RRF) muuttamista pysyväksi eurooppalaiseksi finanssipolitiikan mekanismiksi.

“Niin kauan, kun EU:lta puuttuu yhteinen finanssipolitiikka, on unioni herkkä talouden heilahteluille. Elpymis- ja palautumistukivälineestä tulee siksi tehdä pysyvä mekanismi. EU:n omien varojen järjestelmää tulee kasvattaa antamalla sille tarkkarajainen verotusoikeus ja samalla on luotava uskottava velkajärjestelymekanismi jäsenmaiden vastuullisen taloudenpidon takaamiseksi. Muutokset on toteutettava perussopimuksia uudistamalla”, vaatii Eurooppanuorten väistyvä puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Unkari ja Puola ovat vastustaneet EU:n talousarviota suojavaa oikeusvaltiomekanismia ja sen varjolla käytännössä pysäyttäneet elpymisvälineen hyväksymisen. Tällä vastustuksellaan maiden hallitukset tuovat sisäpoliittisen eduntavoittelunsa EU-tasolle ja heikentävät koko unionin vakautta. Oikeusvaltiomekanismilla varmistetaan, että EU rahoitusta ei voida käyttää Euroopan unionin perusarvojen vastaiseen toimintaan.

“Oikeusvaltioperiaate kuuluu EU:n perusarvoihin, eikä sen noudattamisesta saa tinkiä. On tärkeää, että parlamentti ja jäsenmaat pysyvät lujana ja vievät uskottavan oikeusvaltiomekanismin läpi, vaikka sitten jättämällä Puolan ja Unkarin elpymisvälineen ulkopuolelle, jos muuta vaihtoehtoa ei ole”, kommentoi Eurooppanuorten vuodelle 2021 valittu puheenjohtaja Risto Rajala.

Pysyvän elpymis- ja palautumistukivälineen avulla EU kykenee elvyttämään talouskriisien aikana ja tukemaan siirtymää kestävämpään ja ekologisempaan markkinatalouteen. Samalla on huolehdittava, että elpymis- ja palautumistukiväline toteutetaan demokraattisesti EU:n lainsäädännön ja instituutioiden puitteissa, sekä erityisesti varmistettava Euroopan parlamentin ja komission asema sen hallinnoinnissa. Näin voidaan demokratian lisäksi taata, että elpymis- ja palautumistukivälineen avulla rahoitetaan yhteiseurooppalaisten tavoitteiden mukaisia toimia.

“Meidän on annettava EU:lle riittävät keinot suurimpien ongelmiemme ratkaisemiseen. Emme voi jättää tulevaisuutemme kannalta keskeisiä ratkaisuja selkärangattomuuden ja vesitettyjen lehmänkauppojen panttivangiksi. Päätöksenteossa tulee keskittyä kaikkien unionin kansalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseen yksittäisten unionin perusarvoja rikkovien johtajien kanssa neuvottelemisen sijasta. Pysyvä elpymis- ja palautumistukiväline mahdollistaisi juuri tämän”, linjaa Risto Rajala.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!