Eurooppanuoret: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaaminen on elinehto tasa-arvoiselle Euroopalle

Eurooppanuoret: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien turvaaminen on elinehto tasa-arvoiselle Euroopalle

27.6.2022

Vuonna 2019 tehdyn kyselyn mukaan 76% eurooppalaisista oli sitä mieltä, että seksuaalivähemmistöjen edustajille kuuluisi samat oikeudet kuin heteroille. Euroopan Unionin perusoikeuskirjan 21 artikla puolestaan kieltää kaikenlaisen syrjinnän mukaan lukien sukupuolisen suuntautuminen ja sukupuolen perusteella. EU on kuitenkin epäonnistunut tekemään niin kansalaisten arvojen kuin itse määrittelemiensä perusoikeuksien mukaista politiikkaa. Eurooppanuoret vaatii EU:lta toimia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien turvaamiseksi ja toteutumiseksi.

“Ylikansallisten toimien puute on jättänyt jäsenvaltiot oman onnensa nojaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien suojelun suhteen mikä on johtanut suuriin eroihin niiden välillä. Samalla kun osa maista on työskennellyt esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain edistämisen puolesta on EU:n löyhä ote mahdollistanut räikeät, näitä vähemmistöjä sortavat toimet erityisesti EU:n jäsenvaltioissa Puolassa ja Unkarissa”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Risto Rajala.

Puolassa on luotu “seksuaalivähemmistöjen ideologiasta” vapaita alueita ja valtio on myös rajoittanut aborttioikeutta. Unkari on kieltänyt LGBTQ+-materiaalin näyttämisen televisiossa ja kouluissa, kieltänyt trans- ja intersukupuolisilta juridisen sukupuolen vahvistamisen sekä määritellyt avioliiton heteroiden liitoksi estäen näin samaa sukupuolta olevien parien liitot.

“Puolan ja Unkarin toimia ei voi olla rinnastamatta Venäjän vastaaviin toimiin, kuten “homopropagandan” kieltävään lakiin. Ottaen huomioon, että Venäjä käyttää toistuvasti Euroopan avoimuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan argumenttina unionin rappiolle ja Venäjän paremmuudelle, herättää se kysymyksiä siitä, miten samaa retoriikkaa ajavat maat voivat olla osa Euroopan Unionia”, kritisoi Rajala.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien rajoittaminen supistaa heidän mahdollisuuttaan nauttia monista EU-kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksista. Vähemmistöryhmien vapaata liikkuvuutta, lasten oikeuksia ja sananvapautta rajoittaa muun muassa syrjinnän pelko, mahdollisuudet saada lääketieteellistä hoitoa sekä samaa sukupuolta olevien parien liittojen tunnustukseen ja adoptio-oikeuksiin liittyvät erot maiden välillä.

Tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat EU:n keskeisiä arvoja, joita unionin johtohahmot korostaneet vuosi toisensa jälkeen. Yksi Euroopan nuorison teemavuoden 2022 pääteemoista on monimuotoisuus ja sen arvokkuus. Samalla unioni sallii sukupuolen ja seksuaalisuuden monimuotoisuutta rajoittavia toimia.

“Euroopan Unionin tulee näyttää, etteivät sen ajamat arvot ole vain sanahelinää. Tasa-arvo vaatii yhtenäisempää lainsäädäntöä jäsenmaiden välillä. Euroopan Unionin tulisi ottaa suurempi rooli vähemmistöjen oikeuksien ajamisessa ja varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot turvaavat kansalaisilleen oikeudet, johon he ovat sitoutuneet liittyessään Euroopan Unioniin”, päättää Rajala.

Lisätietoja:
Risto Rajala
Puheenjohtaja
[email protected]
+358 40 056 3080

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!