Time for demands is over
- EU must impose economic sanctions on Israel and ban the export of arms from EU countries to the region

24.5.2024

[In Finnish below]

On May 15, the European Commission demanded that Israel stop its operations in Rafah. The United States has also appealed for the situation in Rafah to be calmed. Verbal demands and inaction regarding Gaza have not been effective. JEF Finland demands that the European Union impose economic sanctions on Israel and ban the export of arms from member states to the region. The goal must be the end of violence and the establishment of lasting peace.

Israel is conducting a large-scale ground attack in southern Gaza, Rafah. According to Israel, a limited military operation is already underway in the area. On Wednesday, EU High Representative for Foreign Affairs Josep Borrell urged Israel to stop its operations in the area, warning that relations between the EU and Israel would suffer. Criticism from the EU and the United States has not stopped Israel's destructive actions in Gaza, and a permanent ceasefire has not been achieved. Mere appeals and threats can no longer be relied upon; concrete actions must be taken.

JEF Finland demands that the EU impose economic sanctions on Israel and ban the export of arms from EU countries to the region. Human suffering in the area must be put to an end. The EU must use its existing means to promote an immediate and lasting ceasefire in the region.

"The situation is currently unsustainable. We need concrete actions from the EU to end violence, and this requires finding a common will. Every day of inaction costs lives!" appeals Amanda Alvesalo, President of JEF Finland.

JEF Finland supports a two-state solution and a situation where the existence of both Palestinians and Israelis is secured. This requires building and supporting a legitimate Palestinian administration and dismantling the illegal settlements of Israel.

--

Vaatimusten aika on ohi - EU:n asetettava talouspakotteet Israelille ja kiellettävä EU-maiden asevienti alueelle

15. toukokuuta EU:n komissio vaati Israelia lopettamaan operaationsa Rafahissa. Myös Yhdysvallat on vedonnut Rafahin tilanteen rauhoittamiseksi. Sanalliset vaatimukset ja toimettomuus Gazan suhteen eivät ole tehonneet. Eurooppanuoret vaatii, että Euroopan unioni asettaa Israelille talouspakotteet, sekä kieltää jäsenvaltioiden aseviennin alueelle. Tavoitteena tulee olla väkivaltaisuuksien loppuminen, sekä pysyvä rauha.

Israel on toteuttamassa laajaa maahyökkäystä Etelä-Gazaan, Rafahiin. Alueella on jo meneillään Israelin mukaan rajoitettu sotaoperaatio. EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell vetosi keskiviikkona Israelia lopettamaan operaationsa alueella uhaten EU:n ja Israelin suhteiden kärsivän. EU:lta ja Yhdysvalloilta tullut kritiikki ei ole saanut Israelia lopettamaan tuhotoimiaan Gazassa, eikä pysyvää tulitaukoa ole saavutettu. Pelkkien vetoomusten ja uhkausten varaan ei voi enää luottaa, vaan on siirryttävä konkreettisiin toimiin.

Eurooppanuoret vaatii EU:ta asettamaan talouspakotteet Israelille, sekä kieltämään EU-maiden aseviennin alueelle. Inhimillinen kärsimys on loputtava alueella. EU:n on käytettävä olemassa olevia keinojaan, joilla saadaan edistettyä välitöntä sekä pysyvää tulitaukoa alueella.

“Tilanne on tällä hetkellä kestämätön. Tarvitsemme konkreettisia toimia EU:lta väkivaltaisuuksien lopettamiseksi ja tähän vaaditaan yhteisen tahtotilan löytyminen. Jokainen toimeton päivä maksaa ihmishenkiä!” vetoaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo.

Eurooppanuoret kannattaa kahden valtion mallia ja tilaa, jossa sekä palestiinalaisten että israelilaisten olemassaolo on turvattu. Tämä vaatii legitiimin palestiinalaishallinnon rakentamista ja tukemista, sekä Israelin laittomien siirtokuntien purkamista.

Lisätietoja / Additional information:
Amanda Alvesalo
Puheenjohtaja / President
050 321 6600
[email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!