Eurooppanuoret tekee oikaisuvaatimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä peruuttaa järjestön hakukelpoisuus nuorisoalan yleisavustuksen osalta

30.6.2023

Eurooppanuoret tekee oikaisuvaatimuksen opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksestä peruuttaa järjestön hakukelpoisuus nuorisoalan yleisavustuksen osalta. Eurooppanuoret on valtakunnallinen järjestö, jonka toiminta täyttää hakukelpoisuuden ehdot. Järjestö on vuonna 2022 järjestänyt toimintaa tapahtumien muodossa kahdeksassa maakunnassa ja tämän toiminnan lisäksi aktiiviensa sekä sosiaalisen median kautta tavoittanut suomalaisia nuoria valtakunnallisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on arvioinut vuoden 2024 nuorisoalan yleisavustukseen hakukelpoisia järjestöjä. Huhtikuussa 2023 voimaan tulleen asetuksen mukaan valtakunnallisena pidetään järjestöä, joka toimii seitsemän maakunnan alueella tai muutoin tavoittaa kohderyhmänsä maanlaajuisesti. Järjestölle varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, jotka olisivat saattaneet vaikuttaa asian ratkaisuun. Eurooppanuoret sai tiedon kuulemisesta 14.6., eikä näin ollen voinut antaa vastinetta sen määräpäivään 9.6. mennessä.

“Valitettavasti tietoa selvityksen tilasta tai kuulemisesta ei tullut sähköisesti ja meidän fyysinen kirjeemme on ollut osoiteselvityksessä Postissa vielä 1.6. Sitä seuraavalla viikolla toimistomme oli edustusmatkalla ulkomailla. Emme olleet tietoisia meitä koskevasta kuulemisesta ja löysimme 23.5. kirjatun kuulemiskirjeen valitettavasti vasta annetun määräajan päättymisen jälkeen. Aikataulu oli näin ollen mahdoton, jotta olisimme saaneet annettua vastauksen määräajassa. Olemme kuitenkin luottavaisia oikaisuvaatimuksen tekemisen suhteen, sillä toimintamme vuonna 2022 täytti muuttuneet hakukelpoisuuden kriteerit ja teemme kaikkemme varmistaaksemme tämän toteutumisen myös vuoden 2023 toiminnan osalta”, toteaa Eurooppanuorten pääsihteeri Saana Ylikruuvi.

Eurooppanuoret on ollut heti asian ilmenemisen jälkeen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriössä asiaa hoitaviin henkilöihin sekä muihin asian selvittämisen kannalta keskeisiin tahoihin. Päätös on tehty 29.6. ja aikaa oikaisuvaatimuksen tekemiseen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannin jälkeen. Eurooppanuoret on järjestänyt vuonna 2022 toimintaa kahdeksassa maakunnassa sekä muutoin tavoittanut kohderyhmänsä maanlaajuisesti ja laajemminkin, sillä järjestö tekee tiivistä yhteistyötä EU:n arvojen ja yhtenäisyyden edistämiseksi sisarjärjestöjensä kanssa ympäri Eurooppaa. Toiminnan laajuuden lisäksi harkinnassa otetaan huomioon toiminnan merkitys ja vaikuttavuus nuorisotyöhön ja -toimintaan sekä järjestön toiminnan ajankohtaisuus.

“Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on nuorten tietoisuuden lisääminen EU:sta ja olemme ainoa suomen kielellä toimiva nuorisojärjestö, joka keskittyy täysin Eurooppa-asioihin liittyvään vaikuttamis- ja tiedotustyöhön. Euroopassa eletään suurten muutosten aikaa ja ensi vuonna pidettävien europarlamenttivaalien myötä toimintamme merkitys vain kasvaa. Olisi äärimmäisen kummallista, mikäli järjestön toistaiseksi tärkein rahoituskanava evättäisiin juuri europarlamenttivaalien alla”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Amanda Alvesalo.

Ministeriön päätös ei vaikuta tässä kohtaa Eurooppanuorten vuoden 2023 toimintaan eikä tähän mennessä myönnettyihin ja sovittuihin ylivuotisiin hankkeisiin.

Lisätietoja

Saana Ylikruuvi, pääsihteeri
+358 44 244 7162
[email protected]

Amanda Alvesalo, puheenjohtaja
[email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!