Hae mukaan Eurooppanuorten työryhmiin vuodelle 2023

kuvausteksti

30.1.2023

Hae mukaan Eurooppanuorten työryhmiin vuodelle 2023

Hae mukaan Eurooppanuorten työryhmiin!

Eurooppanuorten työryhmissä pääset kehittämään Eurooppanuoria järjestönä, kehittämään omaa osaamistasi, tutustumaan muihin aktiiveihin ja rakentamaan myös nuorten vaikuttajien verkostoa!

Työryhmät toimivat läpi vuoden, mutta voit halutessasi osallistua vain esimerkiksi kevään tai syksyn ajan. Työryhmät kokoontuvat noin kerran kuussa tai sovitusti meneillään olevan projektin aikataulusta riippuen. Osallistua voi enemmän tai vähemmän oman käytettävyyden mukaan, mutta hakijoilta vaaditaan kuitenkin aktiivisuutta sekä halua tehdä ja osallistua. Työryhmät ovat tarkoitettu Eurooppanuorten jäsenille, ja mikäli et ole vielä liittynyt, voit tehdä sen osoitteessa: bit.ly/liityen. Jäsenyys on ilmainen.

Hae mukaan työryhmiin tästä linkistä.

POLIITTINEN TYÖRYHMÄ

Kiinnostaako eurooppalainen politiikka ja vaikuttaminen? Tule mukaan jättämään Eurooppanuorten kädenjälki vaalikevääseen ja tekemään päräyttävää EU-politiikkaa!

Poliittisessa työryhmässä pääset vaikuttamaan Eurooppanuorten poliittisiin linjoihin ja tekemään vaikuttamistyötä. Pääset myös tutustumaan eurooppanuoriin ympäri Suomen. Työryhmän vastuulla on ennen kaikkea kannanottojen laatiminen sekä järjestön poliittisen ohjelman valmistelu ja kehittäminen. Vuonna 2023 teemme eduskuntavaalien alla vaikuttamistyötä ja rakennamme entistä tiukempaa ja kiinnostavampaa EU-keskustelua. Olemme aikaisimpina vuosina tehneet mm. EU-käsikirjan ja paljon kohutun liittovaltiojulkaisun.

Poliittista työryhmää ohjaavat vuonna 2023 liittohallituksen poliittisesta toiminnasta vastaavat jäsenet Shpejtim Zhitia ja Nea Baarman.

Jos haluat kysyä lisää tai kommentoida kv-työryhmän toimintaan liittyen, olethan yhteydessä:
[email protected] ja/tai [email protected].

KANSAINVÄLINEN TYÖRYHMÄ

English below

Eurooppanuorten kv-työryhmä on monipuolinen työryhmä, jossa pääset kartuttamaan kansainvälistä kokemustasi ja tutustumaan sekä Eurooppanuorten että kattojärjestömme JEF Europen kansainväliseen yhteistyöhön ja vaikuttamistyöhön. JEF toimii lähes 30 Euroopan maassa ja kattaa kymmenien tuhansien EU- ja liittovaltiomyönteisten nuoren verkoston. Lue lisää JEF:stä täällä: jef.eu

Tehtävät:

Työryhmän eri osa-alueita ovat poliittinen valmistelu ja vaikuttaminen JEF:ssä, JEF:n järjestöllinen kehittäminen, kansainväliset kampanjat sekä kansainväliset tapahtumat ja hankkeet. Poliittinen valmistelu ja vaikuttaminen sisältävät aiheisiin perehtymistä, linjasta keskustelemista työryhmän kanssa, ja sen edistämistä JEF:n kansainvälisissä työryhmissä. Järjestölliseen kehittämiseen kuuluu mm. sisäisten asiakirjojen ja toimintatapojen kehittämistä, sääntömuutosten valmistelua sekä koulutusten valmistelua ja pitämistä ympäri Eurooppaa muille JEF-järjestöille. Kansainvälisten kampanjoiden ja tapahtumien toteuttaminen sisältää valmistelua, kansainvälisiin suunnittelukokouksiin osallistumista, paikallista tapahtumatuotantoa ja ideointia. Tapahtumiin voi myös osallistujarekryn lisäksi lähteä osallistumaan itse.

Kansainvälisiin tapahtumiin ja etäkokouksiin osallistuminen ei edellytä työryhmän jäsenyyttä, vaan työryhmä keskittyy kansainvälisen toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden edistämiseen ja kehittämiseen. Kansainväliset kokoukset ovat pääsääntöisesti etäkokouksia, mutta Eurooppanuoret lähettää toisinaan edustajiaan myös ulkomaanvierailuille, joiden kustannuksiin on syystä riippuen mahdollista hakea myös tukea.

Kaikki Eurooppanuorten jäsenet voivat hakea tapahtumiin, joita JEF Europe järjestää eri puolilla Eurooppaa, tällöin avustusta kustannuksiin on mahdollista hakea JEF:n solidaarisuusrahastosta henkilökohtaisesta elämäntilanteesta riippuen. Näitä mahdollisuuksia myös kv-sihteeristö mainostaa jäsenille kuluvana vuonna säännöllisesti.

Ajallinen sitoutuminen:

JEF:n työryhmät tapaavat vähintään kuukausittain. Poliittinen valmistelu on kausiluontoista ja tapaa n. 2-4 kertaa kuukaudessa pääosin tammi-maaliskuussa ja elo-lokakuussa. Vuosi 2023 on myös kongressivuosi: JEF:n korkein päättävä elin, European Congress, kokoontuu kahden vuoden välein, tänä vuonna marraskuussa Madridissa, jonne Eurooppanuoret valitsee viralliset edustajansa loppuvuodesta. Suuri osa loppuvuoden työstä keskittyykin kongressin ja delegaation tavoitteisiin.

Kampanjoita ja tapahtumia on tasaisesti läpi vuoden. Sen lisäksi Eurooppanuorten kv-työryhmä pitää omia kokouksiaan kokonaisuuden koordinointia varten noin kerran kuukaudessa tai kahdessa kuukaudessa.

Hakijalle:

Toivomme hakijoilta motivaatiota oppia järjestömme toiminnasta, sitoutumista ja hyvää ajanhallintaa. Aiempaa kokemusta ei odoteta, mutta se katsotaan eduksi. Ilmoitathan mistä osa-alueista olet erityisen kiinnostunut, ja kuinka monenlaisiin tehtäviin olet saatavilla samanaikaisesti. Eurooppanuorten kv-työryhmä työskentelee suomeksi ja englanniksi, JEF Europen tapahtumat ja kokoukset puolestaan ovat englanninkielisiä.

Työryhmä on tarkoitettu Eurooppanuorten jäsenille, voit liittyä jäseneksi ilmaiseksi: bit.ly/liityen. Työryhmään on jatkuva haku ja hakijoita hyväksytään mukaan kuukausittain. Työryhmän ensimmäinen kokous on Helsingissä helmikuun puolessavälissä, ja tarkasta päivämäärästä ilmoitetaan lähiaikoina. Kokoukseen on mahdollisuus osallistua myös etänä. Vaikka osallistuminen on suositeltavaa, ensimmäiseen kokoukseen pääseminen ei ole ehto työryhmässä toimimiselle.

Työryhmää johtavat vuonna 2023 kansainvälisten asioiden sihteeri Samuel Tammekann sekä kansainvälisten asioiden varasihteeri Nea-Maria Törmänen.

Jos haluat kysyä lisää tai kommentoida kv-työryhmän toimintaan liittyen, olethan yhteydessä:
[email protected]

____________________________________________________________________________________________________________

The International Task Force of JEF Finland is a versatile task force where you can gain international experience, get to know how JEF Finland and our umbrella organization JEF Europe function, and participate in international cooperation and campaigning. JEF is present in about 30 European countries and covers a network of tens of thousands of pro-EU and federalist youth. Read more about JEF here: jef.eu

Tasks:

Different areas of this TF are international political commissions (political drafting and negotiation), international organizational capacity building, internationngal campaigns, and international projects and events. The political work encompasses researching different topics, discussing the JEF Finland’s position you will represent and negotiating on the final draft of the resolutions in the international political commission(s). Organizational capacity building includes developing internal documents and practices, preparing statute reforms, and preparing and facilitating trainings across Europe. Campaigns and events consist largely of preparations, attending international planning meetings, local event production and brainstorming. It is also possible to attend events and meetings in person.

It is not necessary to be a member of this TF to attend international events and calls; the TF itself focuses on planning, developing and organizing international cooperation and its goals. The international meetings are primarily telecalls, but from time to time, JEF Finland sometimes also sends its representatives abroad, for the costs of which, depending on the reason, it is also possible to apply for support.

All members of JEF Finland can apply for European events organized by JEF Europe. In this situation, it is possible to apply for support from JEF Solidarity Fund, depending on personal circumstances. This year, the International Officers will promote these possibilities regularly.

Time commitment:

JEF TFs meet at least monthly. Political commissions are busy seasonally, especially January-March and August-October. The year 2023 is also a congress year: JEF's highest decision-making body, the European Congress, meets every two years, this year in November in Madrid, for which JEF Finland chooses its official representatives later in the year. A lot of work in the latter half of the year focuses on the goals of the congress and the delegation.

Campaigns and events take place throughout the year. In addition, this task force meets once in a month or two to coordinate all the parts of the task force’s work.

Applicants:

We expect motivation to learn about our organization, commitment, and good time management skills. Previous experience is not required but it is an advantage. Please mention which areas of the international work you are interested in and why, and what your availability is regarding the amount of tasks. The task force in Finland works in Finnish and English; international events and calls of JEF Europe are held in English.

The task force is meant for members of JEF Finland, you can sign up for free here: bit.ly/liityen. The call for the task force is ongoing and new applicants are accepted monthly. The first meeting of the task force is in mid-February in Helsinki, and will be announced soon. It’s also possible to attend the meeting online. Although recommended, attending the first meeting is not mandatory for accepted members.

The TF is chaired by Samuel Tammekann (International Officer) and Nea-Maria Törmänen (Deputy International Officer)

If you have any further questions or comments, please contact us at:
[email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!