Puun energiakäyttö on osa kokonaisuutta

Puun energiakäyttö on osa kokonaisuutta – toimiiko EU:n direktiivi tarkoituksiaan vastaan?

15.10.2022

Euroopan parlamentti on käsitellyt uusiutuvan energian käyttöä sääntelevän RED II -direktiiviin kohdistuvat muutokset osana EU:n Fit for 55 -ilmastopakettia. Direktiivissä säädetään mm. määritelmistä uusiutuville energianlähteille ja ehdoista uusiutuvan energian tukien myöntämiselle. Direktiivillä ja siihen ehdotetuilla muutoksilla on siis keskeinen merkitys Eurooppalaiselle energiapolitiikalle, sekä siirtymälle pois fossiilisista.

Parlamentin kanta puun energiakäytöstä osana direktiiviä on puhuttanut hyvästä syystä, sillä päätös on Suomen talouden sekä energiapolitiikan kannalta merkittävä. Metsäteollisuus on tärkeä suomalaisen vientiteollisuuden ala, joten metsien käyttöön kohdistuvan sääntelyn vaikutukset heijastuvat laajemmin koko Suomen talouteen. Samalla yleisimmät polttoaineet kaukolämmön tuotannossa ovat Suomessa puupohjaisia, joten vaikutus energiantuotantoon on merkittävä.

Ajoitus parlamentin päätökselle on EU:n kannalta kiusallinen, sillä energiakriisi varjostaa parhaillaan koko Eurooppaa. Pelko tulevasta on aiheellinen ja vaikka päätöstä tuskin toimeenpannaan vielä talveksi, on se askel huolestuttavaan suuntaan. Puun energiakäytön kustannusten nousu sekä todennäköiset käytön rajoitukset vaikeuttavat jo valmiiksi hankalaa energiatilannetta. Ei ole takuuta, että tämä olisi viimeinen vuosi hintojen nousua.

On vielä epäselvää, miten parlamentin kanta tulee vaikuttamaan toteutuksen yksityiskohdissa. Ainakin osa puusta tulee jäämään uusiutuvan energian tukien ulkopuolelle, mikä on erikoista ottaen huomioon puun uusiutuvuuden. Samalla primäärin puumassan energiakäyttöä pyritään rajoittamaan, minkä seurauksena sitä joudutaan korvaamaan muilla keinoin, vaihtoehtojen puuttuessa fossiilisilla polttoaineilla. Liuta teollisuudessa aiemmin tehokkaasti hyödynnettyjä sivuvirtoja voi jäädä käyttämättä sekä monia uusia kehittämättä. Uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttaminen vaikeutuu myös merkittävästi.

Kokonaisuutta katsoen näyttää, että EU on puskemassa läpi direktiivin, joka käytännössä lisää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, vaikeuttaa sivuvirtojen tehokasta hyödyntämistä metsäsektorilla sekä aiheuttaa merkittäviä haittoja jäsenmaiden kuten Suomen kansantaloudelle.

EU:n energiapolitiikan prioriteetin tulee olla fossiilisista polttoaineista irtautumisessa. Tämän kuuluisi myös näkyä energiapolitiikkaa keskeisesti ohjaavassa RED II -direktiivissä ja sen toimeenpanossa jäsenmaissa. Vaikka puun energiakäyttö ei ole optimaalinen energiamuoto tai käyttötarkoitus puulle ilmastotavoitteiden kannalta, on se siitä huolimatta kokonaiskuvassa merkittävä keino fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisessä sekä suuri hyöty Suomen kansantaloudelle ja metsäteollisuudelle. Tämä tulee huomioida riittävällä vakavuudella viimeistään neuvotteluissa jäsenmaiden kanssa.

Vieraskirjoituksen on kirjoittanut JEF Helsingin aktiivi Onni Nyman

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!