eurooppanuoret liittokokous

Kutsu Eurooppanuoret ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen 2018

6.10.2018

Eurooppanuorten liittokokous Jyväskylässä 1.-2.12.2018

Tervetuloa Eurooppanuorten sääntömääräiseen liittokokoukseen vaikuttamaan järjestön toimintaan ja valitsemaan uudet toimijat vuodelle 2019. Liittokokous järjestetään lauantaista sunnuntaihin 1.-2.12.2018. Liittokokous alkaa lauantaina klo 12:00. Kokouspaikkana toimii Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) omistama Ilokivi-rakennus osoitteessa Keskussairaalantie 2, 40600 Jyväskylä.

Liittokokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat:

 • käsitellään liiton toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
 • käsitellään tilinpäätös sekätoiminnantarkastajan ja tilintarkastajan lausunnot edelliseltä kalenterivuodelta
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • käsitellään liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten
 • valitaan liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös liiton puheenjohtajaksi
 • valitaan kaksi (2) liittohallituksen varapuheenjohtajaa ja liittohallituksen 7‐11 muuta jäsentä
 • valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) toiminnantarkastaja sekä näiden varahenkilöt
 • hyväksytään jäsenjärjestöjen mallisäännöt
 • määrätään jäsenmaksut henkilöjäsenille
 • käsitellään mahdolliset aloitteet
 • käsitellään mahdolliset liittokokouksen julkilausumat ja kannanotot

Sääntömääräisten asioiden lisäksi liittokokouksessa hyväksytään Eurooppanuorten poliittinen ohjelma, yhdenvertaisuusohjelma ja jäsenjärjestöjen mallisäännöt sekä valitaan Eurooppanuorille puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallitus vuodelle 2019.

Liittohallitus toivoo, että jäsenten tai aluejärjestöjen liittokokoukselle osoittamat aloitteet toimitetaan liittohallitukselle 3.11.2018 mennessä. Aluejärjestöjen ja jäsenten liittokokoukselle osoittamat aloitteet tulee toimittaa viimeistään 10.11.2018. Aloitteet tulee toimittaa liiton pääsihteerille osoitteeseen [email protected]

Kokouksessa hyväksyttäviä asiakirjoja varten järjestetään työryhmät lauantai-illan aikana. Työryhmissä käsitellään toimintasuunnitelmaa, talousarviota, poliittista ohjelmaa, yhdenvertaisuusohjelmaa ja aluejärjestöjen mallisääntöjä. Liittokokouksen muu ohjelma ja alustava aikataulu julkaistaan viikolla 43.

Äänioikeus Eurooppanuorten liittokokouksessa

Äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisessä liittokokouksessa on henkilöjäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksunsa viimeistään kolme (3) viikkoa ennen liittokokousta (10.11.2018). Jos et ole varma jäsenmaksusuorituksestasi kuluvalta vuodelta, voit tarkistaa tilanteen ja pyytää maksutiedot Eurooppanuorten pääsihteeriltä mikko.kymalainen(a)eurooppanuoret.fi.

Käytännön järjestelyt

Toivomme kaikkia liittokokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan etukäteen sujuvan kokouksen takaamiseksi kaikille. Ilmoittautuminen liittokokoukseen avautuu 25.10.2018. Ilmoittautuminen liittokokoukseen sulkeutuu viimeistään 16.11.2018, mutta kokoukseen voi osallistua tarvittaessa myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Kokousmateriaalit julkaistaan kolme viikkoa ennen liittokokousta Eurooppanuorten verkkosivuilla (10.11.2018 mennessä).

Eurooppanuoret tukee jäsentensä osallistumista liittokokoukseen korvaamalla matkakustannuksia 20 euron omavastuulla 50 euroon asti. Matkakorvaukseen ovat oikeutettuja henkilöt, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa vuodelta 2018 ja toimittaneet matkakorvaushakemuksen tositteineen 10.12.2018 mennessä. Lisätietoja ja lomakkeet voi pyytää Eurooppanuorten pääsihteeriltä mikko.kymalainen(a)eurooppanuoret.fi.

Ehdolle Eurooppanuorten liittohallitukseen?

Liittokokouksessa valitaan Eurooppanuorille puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja liittohallitus toimikaudelle 2019. Jokainen Eurooppanuorten henkilöjäsen, joka on maksanut jäsenmaksunsa vuodelle 2018, on oikeutettu hakemaan tehtäviin. Ehdolle luottamustoimiin voi ilmoittautua kokouspaikalla.

Ehdokkuudestaan voi ilmoittaa myös ennakkoon, ja saada esittelynsä Eurooppanuorten verkkosivuille ja somekanaviin, joita julkaistaan aina liittokokoukseen asti. Nämä esittelytekstit tulee toimittaa pääsihteerille 23.11.2018 mennessä. Lisätietoja ja ohjeet ehdokkaille julkaistaan viikolla 44.

Eurooppanuorten vuoden 2018 liittohallitus kannustaa kaikkia tehtävistä kiinnostuneita rohkeasti hakemaan!

Kysyttävää?

Lisätietoja liittokokouksesta antaa ja kaikkiin mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaa Eurooppanuorten puheenjohtaja ja pääsihteeri:

Mikko Kymäläinen
+358 40 911 2049
mikko.kymalainen(a)eurooppanuoret.fi

Tuomas Tikkanen
+358 40 523 5768
tuomas.tikkanen(a)eurooppanuoret.fi

Tervetuloa liittokokoukseen!

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!