EU:n globaalia roolia vahvistettava

Eurooppanuoret: EU:n globaalia roolia vahvistettava

13.5.2019

Eurooppanuoret haluaa nostaa esiin Euroopan unionin globaalin roolin suuren merkityksen. EU on Suomen tärkein ja vaikutusvaltaisin viiteryhmä, ja sen globaalien toimintaedellytysten vahvistaminen on Suomen ehdoton etu.

“EU antaa suuren kokonsa ja taloudellisen vaikutusvaltansa vuoksi jäsenvaltioilleen mahdollisuuden olla kansainvälisessä politiikassa kokoaan suurempia. Tämä on muistettava myös hallitusneuvotteluissa”, toteaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Eurooppanuoret on listannut hallitusohjelmatavoitteissaan keinoja EU:n globaalin roolin vahvistamiseen. Yhteinen ulkopolitiikka, kauppapolitiikka ja johtorooli kansainvälisissä ilmastotoimissa nousevat tavoitteissa vahvasti esille.

“EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa tulisi vahvistaa pyrkimällä määräenemmistöllä tehtävien päätösten lisäämiseen. Kauppapolitiikan toimintakyky on turvattava, jotta unioni kykenisi jatkossakin puolustamaan ja kehittämään globaalin kaupankäynnin sääntöjärjestelmää niin kahdenvälisesti kuin monenvälisestikin. On myös varmistettava että EU toimii globaalina suunnannäyttäjänä Pariisin ilmastosopimuksen noudattamisessa”, linjaa Asunmaa.

Eurooppanuoret muistuttaa, että EU:lla on erinomaiset edellytykset olla osa merkittävimpien globaalien ongelmien ratkaisua. Tämä kuitenkin edellyttää, että unioni saa riittävän poliittisen tuen jäsenvaltioiltaan. Suomen tulee tehdä osaltaan kaikkensa, että riittävät edellytykset löytyvät.

“EU antaa meille mahdollisuuden muuttaa maailmaa. Unioni kuitenkin tarvitsee tähän uusia työkaluja. Suomen tulee olla eturintamassa kehittämässä ja vahvistamassa EU:n globaaleja toimintaedellytyksiä”, vaatii Asunmaa.

Lisätietoja:
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!