Eurooppanuoret: Hallitusohjelma vaatii onnistuakseen määrätietoisen toteutuksen

Eurooppanuoret: Hallitusohjelma vaatii onnistuakseen määrätietoisen toteutuksen

4.6.2019

SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP julkaisivat maanantaina neuvottelutuloksen yhteisestä hallitusohjelmasta. Pian virkaan astuvalla uudella hallituksella on historiallinen mahdollisuus vaikuttaa murrosvaihetta elävän Euroopan unionin suuntaan. Eurooppanuoret asetti aiemmin keväällä tavoitteensa hallitusneuvotteluihin ja monet niistä sisältyvät myös tuoreeseen hallitusohjelmaan.

“Eurooppanuorten tavoitteet toteutuivat monilta osin. Uuden hallituksen ilmastotavoitteet ovat kunnianhimoisia ja EU-tason toimien suuri merkitys on tunnistettu. Iloitsemme erityisesti EU:n päästökaupan laajentamiseen ja päästöoikeuksien vähentämiseen liittyneistä konkreettisista kirjauksista”, kommentoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Lisäksi EU:n rahoituksen sitominen oikeusvaltioperiaatteseen, kyberuhkien keskitetty torjuminen sekä avoimen ja sääntöperustaisen kauppapolitiikan puolustaminen ovat Eurooppanuorten näkökulmasta ehdottoman kannatettavia tavoitteita.

Liikaa resursseja maatalouteen, liian vähän nuorille

Moitittavaakin löytyi. EU:n yhteistä ulkopolitiikkaa käsiteltiin hallitusohjelmassa hyvin niukasti, siitä puuttui konkretia, ja määräenemmistöpäätösten lisäämistä koskenut kirjaus jätettiin liian epämääräiseksi. Yhteisen ulkopolitiikan vahvistaminen määräenemmistöpäätöksiä lisäämällä olisi ehdottomasti pitänyt määritellä selkeästi hallitusohjelmassa.

Eurooppanuoret olisi kaivannut edistyksellisempiä linjauksia EU:n budjettineuvotteluihin liittyneissä kysymyksissä. Hallitusohjelman kirjaukset ympäristölle haitallisten yritystukien karsimisesta ovat myös varsin vaatimattomia.

Vaikka hallitusohjelmassa puhutaankin nuoriin panostamisesta, on tekopyhää nojata yhteistyön lisäämiseen Euroopan neuvoston kanssa. Euroopan neuvostossa ollaan juuri leikkaamassa koko nuorisotoiminnan rahoitus.

“Nuoriin kaivattaisiin Erasmus+ -ohjelman kasvattamisen lisäksi muitakin panostuksia, varsinkin kun Euroopan neuvosto on leikkaamassa nuorisotoiminnan rahoitusta. EU:n budjettineuvotteluihin asetetut tavoitteet ovat muutenkin pielessä, sillä niissä annetaan perusteettoman suuri painoarvo maataloudelle ja aluekehitykselle”, kritisoi Asunmaa.

Eurooppanuoret korostaa hallitusohjelman tehokkaan toimeenpanon merkitystä. Kunnianhimoisilla kirjauksilla ei ole merkitystä, jos niitä ei toteuteta määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti. Uusi hallitus pääsee heti todelliseen tulikokeeseen, kun Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa heinäkuussa.

“Tuleva puheenjohtajuuskausi antaa Suomelle historiallisen mahdollisuuden vaikuttaa Euroopan ja koko maailman suuntaan. Uuden hallituksen tulee olla antamiensa lupausten arvoinen ja toteuttaa kaikin keinoin Eurooppa-poliittisia tavoitteita täysimääräisesti”, linjaa Asunmaa.

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!