Maatalouden päästöjä vähennettävä

Eurooppanuoret: Maatalouden päästöjä vähennettävä

26.9.2019

Eurooppanuoret on huolissaan maatalouden tuottamien hiilidioksidipäästöjen kasvusta Euroopan unionissa. Maatalouden päästöt ovat viime vuosina tutkimusten kasvaneet unionin alueella, vaikka riittävien päästövähennysten saavuttamiseksi suunnan pitäisi olla täysin päinvastainen.

“Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava läpileikkaava tavoite EU:ssa kaikilla politiikan aloilla. On kestämätöntä, että eurooppalaisen maatalouden päästöt jatkavat kasvuaan, vaikka ilmastokriisi on jo ovellamme”, kritisoi Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Eurooppalainen maatalous on hyvin riippuvainen julkisesta tuesta, minkä vuoksi sen tuottamiin päästöihin on määrätietoisella ja suunnitelmallisella politiikalla mahdollista vaikuttaa.

“EU:n maataloustuet on ehdottomasti sidottava ilmastotoimien toteuttamiseen. Maatalousmaan hiilen sidontaa on lisättävä koko EU-alueella tutkijoiden suositusten mukaisesti. Ilmastolle vahingolliseen eläintuotantoon suunnatut tuet on lopetettava ja tuen painopistettä on siirrettävä ekologisempaan ruoantuotantoon”, linjaa Asunmaa.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaana avainasemassa EU:n maatalouspolitiikan kehittämisessä. Hallitus on kuitenkin ajanut Euroopan komission esittämän maatalousmaan hiilensidonnan vahvistamiseen pyrkivän “ekojärjestelmän” vapaaehtoisuutta jäsenvaltiolle, vaikka järjestelmän pakollisuus on tutkimusten mukaan huomattavasti tehokkaampi keino päästöjen vähentämiseen.

“Hallitus on luvannut tehdä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. On täysin käsittämätöntä, ettei se käytä mahdollisuutta maatalouden päästöjen vähentämiseen koko EU-alueella. Suomen on tunnustettava vastuunsa puheenjohtajamaana ja edistettävä välttämättömiä ilmastotoimia”, vaatii Asunmaa.

Lisätietoja:
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!