eurooppaherätys kuvituskuva

Eurooppaherätys: Poliittiset nuorisojärjestöt mukaan liittovaltiokeskusteluun

27.7.2020

Eurooppanuoret jakaa vuosittain unikeonpäivänä 27.7. Eurooppaherätys-palkinnon suomalaiselle taholle, jonka tulisi paremmin ottaa toiminnassaan huomioon EU-teemojen merkitys ja osallistua aktiivisemmin Eurooppa-keskusteluun. Tänä vuonna palkinnon saavat poliittiset nuorisojärjestöt.

Hyvät poliittiset nuorisojärjestöt,

Vaikka emme ole keskenämme aina läheskään samaa mieltä, jaamme yhteisen huolen nuorten tulevaisuudesta. EUCO-kokouksen jälkimainingeissa olemme saaneet jakaa myös pettymyksen kokouksen tuloksista. Neuvottelutuloksen saavuttaminen on tärkeä askel, joka osoittaa, että eurooppalaista yhteistyötä pidetään edelleen tärkeänä. Siitä huolimatta neuvottelujen tulos on tulevaisuusinvestointien osalta valtava pettymys. Tutkimukseen ja digitalisaatioon tarvitaan isompia panostuksia, ilmastonmuutoksen ehkäisyn tulee olla vahvemmin osa budjettia, ja oikeusvaltion toteutumisen täytyy olla elinehto tuen saamiselle. Neuvottelut herättivät myös kysymyksen siitä, mihin suuntaan EU:n tulevaa kehitystä ollaan viemässä.

EUCO-kokouksen jälkipyykki on nostanut esiin myös toisen pettymyksen. Viime päivinä olemme saaneet seurata, kuinka huonolla tolalla suomalainen EU-keskustelu on. Se on takertunut ajatukseen voittajista ja häviäjistä tilanteessa, jossa meidän tulisi ennen kaikkea keskustella koko unionin yhteisestä edusta ja tulevaisuudesta. Tulevaisuutta ei rakenneta keskittymällä ainoastaan nettomaksuihin ja valta-asetelmiin. Meidän tulisi keskittyä siihen, millaisen Euroopan unionin me haluamme ja millaisia asioita Euroopan unionin tulisi edistää. Tässä keskustelussa meidän nuorten tulee olla johtavassa roolissa, puhummehan kuitenkin omasta tulevaisuudestamme.

Me Eurooppanuorissa uskomme siihen, että EU:ta tulee kehittää kohti liittovaltiota, jossa päätökset tehdään sillä tasolla, jolla se on järkevintä. Tiedämme, että Euroopan unioni ei ole täydellinen tai virheetön. Tiedämme kuitenkin, että Euroopan unionilla paikka on paremman tulevaisuuden rakentamisen ytimessä. Euroopan unioni on väylä, jonka kautta voimme ratkaista ilmastonmuutoksen kaltaisia aikamme suurimpia kriisejä. Unioni on arvoyhteisö, jonka kautta voimme vahvistaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota globaalisti.

Viimeaikaiset kriisit ovat kuitenkin vain vahvistaneet tietoa siitä, että olemme nyt taitekohdassa. Arvojamme ja eurooppalaista yhteistyötä haastetaan vahvasti. Kriisit ovat osoittaneet aukkoja yhteistyössä ja EU:n kyvyssä toimia. Tästä syystä EU tarvitsee puolustajia, rakentavia keskustelijoita ja ideoijia.

Tarvitsemme avauksia, jotka tarjoavat ratkaisuja aikamme kohtalonkysymyksiin; miten Euroopan unionista tehdään hiilineutraali, miten ratkaisemme yhteisömme sisällä tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset ja suojelemme kaikkien oikeutta oikeusvaltioon, ja miten syvennämme yhteistyötä nykyisten sopimusten puitteissa vai onko aika luoda EU-perustuslaki. Tarvitsemme aitoa, faktapohjaista kansalaiskeskustelua EU:n liittovaltiokehityksestä, etenkin nuorten keskuudessa.

Erityisesti nyt, kun unionia ja yhteisiä arvojamme haastetaan, meillä täytyy olla rohkeutta katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja pohtia millaisen unionin haluamme. Tästä syystä Eurooppanuoret haluaa tällä Eurooppaherätyksellä herättää kaikki poliittiset nuorisojärjestöt mukaan EU:n tulevaisuuskeskusteluun ja antamaan oman näkemyksensä siitä, millaiseksi toimijaksi Euroopan unionia tulisi kehittää.

Yhteistyöterveisin, Eurooppanuoret
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
[email protected]
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!