2020

Kaupungit tasa-arvon edistäjinä EU:n tuen avulla

Posted on

Kaupungit tasa-arvon edistäjinä EU:n tuen avulla 12.10.2020 Euroopan unioni tukee tasa-arvon edistämistä monin tavoin. Uniossa on laajasti esimerkiksi erilaista yhdenvertaista kohtelua edistävää lainsäädäntöä, sukupuolinäkökulma huomioidaan läpileikkaavasti eri politiikkasektoreilla ja naisten asemaa turvataan erilaisilla erityistoimenpiteillä. EU:lla on oma sukupuolten tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025. Strategian tavoitteena on unioni, jossa jokainen yksilö on vapaa elämään itse valitsemallaan tavalla […]

Tampere

Miksi EU on meidän selkärankamme?

Posted on

Miksi EU on meidän selkärankamme? 9.5.2020 Tänään 9.5. juhlistetaan Eurooppa -päivää, eikä syyttä! Olemme olleet Euroopan unionin jäseniä 25 vuotta. Näiden vuosien aikana suomalaiset ovat kasvaneet osaksi tätä rauhanprojektia, joka on tuonut meille monia mahdollisuuksia, avannut uusia ovia. Nähdäksemme EU onkin myös Suomelle selkäranka, sellainen vakaa rakenne, joka mahdollistaa muiden elintoimintojen ylläpidon. Ilmastonmuutos, pakolaiskriisi, populismin […]

Tampere

Tampere osana EU:ta

Posted on

Tampere osana EU:ta 2.4.2020 Yleisesti ottaen kun keskustelemme Euroopan unionista, ajattelemme sen jäsenvaltioiden kokonaisuutena. Jäsenvaltioiden merkitys onkin oleellinen, mutta tämän lisäksi kaupunkien rooli unionin toimintakokonaisuudessa on erityisen tärkeä. Tampereen kaupunki on vahvasti osana esimerkiksi erilaisia eurooppalaisia verkostoja, välittää tietoa alueemme toimijoille, sekä edistää kaupungin tunnettuutta EU:n tasolla. Alueiden kehittäminen on vakiintunut osa unionin toimintaa. Unioni […]

Tampere

Europarlamenttivaalit läntistä koheesiota luovana voimana

Posted on

Europarlamenttivaalit läntistä koheesiota luovana voimana 19.3.2020 Harvoin on mitään vaalia tituleerattu niin tärkeäksi kuin tämä, ja harvoin mitään on mitään vaalia yhtä laimeasti odotettu. Euroopan parlamentin vaalit toukokuussa ovat Euroopan kohtalonkysymys siinä mielessä, että siitä voitaneen vetää johtopäätös populismin nykyisestä tilanteesta unionin alueella. Ongelmana on toistuvasti ollut äänestysaktiivisuus, joka on suuri ainoastaan Belgiassa ja Luxemburgissa […]

Tampere

EU-kysymys osuu brittipuolueita ideologisesti arkaan paikkaan

Posted on

EU-kysymys osuu brittipuolueita ideologisesti arkaan paikkaan 6.3.2020 Britannian EU-eroprosessin hallitsevana ominaispiirteenä on ollut, että maan hallitus neuvottelee jatkuvasti keskenään. Maaliskuun 29. päivä lähestyy, mutta maa ei ole vieläkään päättänyt, mitä se haluaa. Draaman taustalla ovat pitkälti Britannian pääpuolueiden – konservatiivien ja työväenpuolue Labourin – ideologiset ongelmat sekä Englannissa ja Walesissa edelleen vallitseva kaksipuoluejärjestelmä. Kumpi on […]