JEF: Schumanin julistuksesta on 71 vuotta, mutta lupaus Euroopan liittovaltiosta ei ole vieläkään täyttynyt

Lupaus liittovaltiosta ei ole vieläkään toteutunut

JEF: Schumanin julistuksesta on 71 vuotta, mutta lupaus Euroopan liittovaltiosta ei ole vieläkään täyttynyt

10.5.2021

Ydinkohdat:
- Schumanin julistuksen 71-vuotispäivänä Eurooppa on yhtenäisempi kuin koskaan, mutta edelleen kaukana Schumanin alkuperäisestä visiosta.
- Euroopan yhdentymisprojekti ei ole vielä maalissa, mikä uhkaa mantereen vakautta ja hyvinvointia.
- Eurooppanuorten kattojärjestö JEF ajaa EU:n kehitystä demokraattiseksi liittovaltioksi, niin Euroopan tulevaisuuskonferenssin puitteissa kuin muutoinkin.

Toukokuun 9. päivänä 1950 Ranskan ulkoministeri Robert Schuman loi puheellaan perustan yhtenäiselle Euroopalle, joka edustaa sodan vastakohtaa. Schuman painotti tarvetta löytää luovia ratkaisuja rauhan takaamiseksi, ja ehdotti hiili- ja terästuotantoa hallinnoivan ylikansallisen elimen perustamista ensimmäiseksi askeleeksi kohti Euroopan liittovaltiota. 71 vuotta myöhemmin Eurooppa ei ole enää pelkkä hiili- ja teräsyhteisö, mutta samalla se on edelleen kaukana aidosta liittovaltiosta.

Viime vuosikymmenet ovat tuoneet Eurooppaa yhteen ennennäkemättömällä tavalla niin taloudellisesti, poliittisesti kuin kulttuurisesti. Saavutuksiin kuuluvat muun muassa sisämarkkinat neljine vapauksineen, yhteinen valuutta, koheesiorahastot ja vaaleilla valittu Euroopan parlamentti, jonka toimivalta on kasvanut ajan edetessä. Euroopan laajuinen julkinen keskustelu ei ole enää vain erillisten kansallisten keskustelujen summa. Eurooppalaiset eivät koskaan historiassa ole olleet yhtä lähellä toisiaan, ja meidän maanosamme toimii esikuvana maailman muiden alueiden yhdentymispyrkimyksille.

Yhdentymisen eteneminen kuitenkin riippuu jäsenmaiden vaihtelevista poliittisista tilanteista, ja joiltakin mailta puuttuu halu ja määrätietoisuus Schumanin vision toteuttamiseen. Fiaskoon vuonna 2005 johtanut EU:n perustuslakisopimus ja vuoden 2016 Brexit-äänestys todistavat, että nationalismin aiheuttamien katastrofien runtelemassa maanosassakin integraatio voi jähmettyä ja ottaa takapakkeja. Demokratian ja yhtenäisyyden puutteen vuoksi Eurooppa ei kykene kohtaamaan sisäisiä ja ulkoisia haasteita parhaalla mahdollisella tavalla, eikä siten pysty takaamaan kansalaisille vakautta ja hyvinvointia, jota olemme sukupolvien ajan pitäneet itsestäänselvyytenä.

Eurooppa-päivä on vuosittainen mahdollisuus palata EU:n juurille, Schumanin federalistiseen suunnitelmaan. Tänä vuonna alkulähteille palaaminen on erityisen tärkeää, koska alkamaisillaan oleva Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa momentumin yhdentymisprojektin edistämiseen ja kansalaisten tarpeisiin vastaamiseen. Tulevina kuukausina vaadimme liittovaltiota tavallistakin äänekkäämmin, sekä konferenssin puitteissa että sen ulkopuolella. Varsinkin, jos konferenssi ei ole toivotun demokraattinen, kunnianhimoinen ja mielekäs, vaatimuksia kannattaa esittää myös muilla areenoilla kuin konferenssissa.

Poliittisessa työssämme vaadimme, että uuden perustuslain luominen aloitetaan. Euroopan liittovaltion peruspilarien kuten fiskaaliunionin, terveysunionin ja vahvemman Euroopan parlamentin tulee olla esillä julkisessa keskustelussa. “Next Chapter Europe” -kampanjamme tuo konferenssin lähemmäs nuoria, jotka uutena eurooppalaisena sukupolvena kantavat vastuun maanosamme tulevaisuudesta. Samalla kun elämä hiljalleen palaa koronaviruksen koettelemaan Eurooppaan, JEF kamppailee yhtenäisen Euroopan puolesta.

JEF Europe (Young European Federalists) on puoluepoliittisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jolla on yli 10 000 jäsentä yli 30 maassa. Järjestön tavoitteena on Euroopan liittovaltio, jonka perustana ovat demokratia, subsidiariteettiperiaate ja ihmisoikeudet. JEF edistää Eurooppa-kansalaisuutta ja tukee nuorten aktiivista osallistumista demokratiaan. Kattojärjestö JEF-Europe perustettiin vuonna 1972, mutta kansalliset järjestöt ovat toimineet katkotta toisen maailmansodan päättymisestä saakka, mikä tekee JEFistä kaikkein vanhimman ja ainoan federalistisen nuorisojärjestön.

Yhteystiedot
Leonie Martin, puheenjohtaja
Young European Federalists
Rue d’Arlon 53, 1040 Brussels
[email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!