Susan Saarinen

Tervetuloa Eurooppanuorten liittokokoukseen 26.-27.11.2022!

9.11.2022

Susan Saarinen

Olen ehdolla Eurooppanuorten varapuheenjohtajaksi!

Rakkahat Eurooppanuoret, mie olen ehdolla järjestömme varapuheenjohtajaksi!
Olen Susan Saarinen, viimeistelen kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisterintutkintoa Turussa. Suuren osan sielustani olen omistanut EU-keskustelulle,
historian salaisuuksille sekä poliittisille kysymyksille. Laaja kokemukseni järjestökentältä
sekä erityisesti tämän vuoden puheenjohtajuuskauteni Turun Eurooppanuorissa ovat
evästäneet minulle intoa hakeutua kohtaamaan järjestökentän haasteita liiton
puheenjohtajana. Brysselin sydämessä vietetyt kuukaudet Euroopan parlamentissa
harjoitteluissa ovat antaneet uutta perspektiiviä nuorten EU-vaikuttamismahdollisuuksien
vahvistamiseen sekä jäsenistön aktivoimiseen. Euroopan asiat tulee pystyä tuomaan
lähestyttävämmin sekä saavutettavammin jokaisen nuoren arkitietoisuuteen. Minulta löytyy
palavaa kunnianhimoa tukea Eurooppanuoret läpi vaalihaasteiden.

Avoin, osaava ja kuuluva järjestö.

Eurooppanuorten ydin rakentuu aktiivisten ja toimivien aluejärjestöjen pohjalta.
Aluejärjestöillä on tärkeä rooli nuorten matalan kynnyksen osallistamisen mahdollistajina.
Kuinka ihanaa olisi, jos jokaisesta Suomen kolkasta löytyisi aidosti aktiivinen
Eurooppanuorten aluejärjestö? Haluan omalla panoksellani tukea sitä ajatusta, että
Eurooppanuoret jalkautuvat paremmin eri puolille Suomea. Mennään tapaamaan niin
vanhoja kuin uusiakin potentiaalisia aktiiveja ihan paikan päälle ja kartoitetaan
kouluvierailuja muuallekin kuin isojen kaupunkien keskittymiin. Aluejärjestöille pitää rakentaa
toimiva työkalupakki sekä rohkaista heitä vahvempaan yhteistyöhön, jotta myös nukkuvat
alueet saadaan elvytettyä.

Vuosi 2023 on paitsi vaalihurmaa ja haasteisiin vastaamista, myös osaamisen ja
koulutuksen vuosi.

Jäsenistöä tulee kouluttaa aktiivisesti muun muassa poliittisesta vaikuttamisesta,
projektinhallinnasta sekä muista järjestötoiminnassa kannattavista taidoista. Euroopan
teemavuoden sanoma koulutukseen, taitoon ja harjoitteluun panostamisesta tulee näkyä
vahvasti. Oma kv-osaamiseni järjestökentältä on antanut minulle eväitä ideoida
työkaluja, joilla vahvistetaan jokaisen EU-tietämyksen kartoittamista resurssitehokkaasti.
Mahdollisuuksista osallistua toimintaan tulee viestiä tavalla, joka huokuu nuorille
turvallista tilaa oppia uutta sekä saada äänensä kuuluviin myös kriittisesti.
Eurooppanuorten kuuluu näkyä ja kuulua, sillä rohkeus rokan syö! Eurovaalit lähenevät
ja keväällä rehditään eduskuntavaalien eteen. Nämä ovat hetkiä, joihin Eurooppanuorten
tulee koko järjestönä tarttua vahvasti. Viestitään aktiivisesti laajemmin Euroopan unionin
meneillään olevista aiheista, otetaan aktiivisesti osaa debatteihin sekä lobataan
ennakkovaikuttamista vahvemmin Suomen päättäjien suuntaan. EU-politiikka pitää
saada lähemmäksi erityisesti nuorempia kansalaisia. Näytetään, millainen nuorison
Euroopan tulisi olla.

Alueellisesti, kansallisesti ja entistä vahvemmin kansainvälisesti.

Meillä on hyvät lähtökohdat ja edellytykset luoda aktiiveillemme
vaikuttamismahdollisuuksia politiikan eri tasoilla. Alueellisen ja kansallisen toiminnan
lisäksi vuosi 2023 on äärimmäisen tärkeä kohta kansainvälisen yhteistyön lisäämiselle.
Verkostojen luominen, twinning-mahdollisuuksien lisääminen tapahtumien ja projektien
kautta, sekä Eurooppanuorten aktiivisempi kannanottaminen eurooppalaisen
kattojärjestömme viitekehityksessä antavat meille tarvittavaa näkyvyyttä ja
asiantuntijuutta eurooppakeskustelun haasteiden valossa.

Miksi mie olen ehdolla juuri varapuheenjohtajaksi?

Kun pohojalainen päättää jottain, niin se on menoa sitten. Asetuin ehdolle, koska näen
Eurooppanuorissa suunnattoman potentiaalin, jota haluan olla valjastamassa
tulevaisuuden eurooppa-tähtien mahdollisuuksien toteuttamiseksi. Sytyn järjestöllisestä
kehittämisestä sekä muiden sparraamisesta. Olen rakentanut hyvät verkostot ja taidot,
joista on hyötyä Eurooppanuorten projektien ideoinnissa. Minulla on tarpeeksi
kunnianhimoa olla viemässä Eurooppanuoria kohti vaaleja, joissa liikkeemme ajatuksien
kuuluviin saaminen on entistä tärkeämpää. Minulla on itsevarma ja rakentava ote
järjestömaailman toiminnan kehittämiseen, enkä pelkää ottaa ohjaksia käsiin
haasteiden tai jännittävänkään keskustelun edessä. Jokaisella järjestöllä pitäisi olla
tukipilarina oma Suski.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Asetu ehdolle Eurooppanuorten liittohallitukseen!

Asetu ehdolle Eurooppanuorten liittohallitukseen! Ohjeet ehdolle asettumiseen julkaistaan 15.9.
Lisätietoa hakemiseen ja ehdolle asettumiseen löydät täältä.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Ilmoittautuminen liittokokoukseen on auki

Liittokokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteyksin tai kokouspaikalla. Etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista vain ennakkoon liittokokoukseen ilmoittautuneille.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien.

 

Kutsu Eurooppanuoret ry:n sääntömääräiseen liittokokoukseen

Tervetuloa Eurooppanuorten sääntömääräiseen liittokokoukseen vaikuttamaan ja päättämään järjestön toiminnasta ja valitsemaan liittohallituksen luottamustoimijat vuodelle 2022!