Liittokokouskannanotto 2024

kuvausteksti

Liittokokous: Jokaisen askeleen tulee olla askel kohti demokraattisempaa EU:ta

26.11.2023

Eurooppalaisen demokratian suojeleminen ja sen kehittäminen on ensisijaisen tärkeää, erityisesti nykypäivänä. EU:n alueella monien vahvojen valtioiden vakaus ja vauraus ovat perustuneet demokratian perusarvojen noudattamiseen. Viimeaikainen kehityssuunta äärioikeiston ja autoritaaristen toimijoiden noususta muistuttaa meitä, ettei demokratia ole itsestäänselvyys, vaan se vaatii jatkuvaa huolenpitoa ja suojelemista.

Eurooppanuoret vaativat tiukempia ja kokonaisvaltaisempia toimia demokraattisen EU:n ja Euroopan varmistamiseksi.
Unkarissa viime vuosina toteuttamat vaalijärjestelmän muutokset ja oikeusvaltion systemaattinen heikentäminen asettavat varoittavan esimerkin, ettei pelkkä EU-jäsenyys estä äärioikeiston ja autoritaarisen hallinnon nousemista. Eurooppalaisen demokratian suojelemiseksi on tärkeää torjua autoritaarista populismia, korruptiota ja muita uhkia, jotka voivat heikentää demokratian perusteita. Unionin perusperiaatteita ja -arvoja polkevia jäsenmaita kohtaan on sovellettava perussopimuksen 7. artiklan mukaista menettelyä, joka johtaa tarvittaessa jäsenmaan äänioikeuden menettämiseen neuvostossa tai jäsenyyden jäädyttämiseen.

Vaadimme laajamittaista ja määrätietoista demokraattisten instituutioiden vahvistamista, vaaliprosessien turvaamista, mediavapauden edistämistä ja kansalaisyhteiskunnan tukemista. Euroopan unionin tulee toimia esimerkkinä hyvistä demokraattisista käytännöistä ja edistää niitä muualla maailmassa.

Kauhuesimerkit äärioikeiston edessä murenevista länsimaisista valtioista tuntuvat Suomessa kaukaisilta, mutta demokratian suojeleminen edellyttää myös aktiivista kansalaisten osallistumista ja osallistamista päätöksentekoon. Kansalaisille on mahdollistettava valtiosta riippumatonta tietoa valtionsa demokratian tilasta, sekä heillä on oikeus osallistua demokraattiseen prosessiin äänestämällä, toimimalla kansalaisjärjestöissä ja ilmaisemalla mielipiteensä rauhanomaisesti.

“Demokratia on meidän yhteinen perintö ja sen suojeleminen on jaettu vastuu. Tällä hetkellä näemme huolestuttavan kehityssuunnan, johon tarvitaan aktiivisia toimia EU:lta”, jyrähtää Eurooppanuorten istuva puheenjohtaja Amanda Alvesalo.

Tiedostamme, että tällä hetkellä tavallisen EU-kansalaisen osallistumismahdollisuudet ovat turhan hankalat ja monimutkaiset. Vaadimme EU:ta lisäämään demokratiaa ja kansalaisvaikuttamista lisääviä toimia. Eurooppanuoret ovat vuodesta 2019 vaatineet nuorisoaloitteen käyttöönottamista, joka lisäisi nuorille mahdollisuuksia osallistua EU:ssa tapahtuvaan päätöksentekoon. Nuorisoaloite mahdollistaa äänioikeuden ulkopuolelle jäävien nuorten osallistumisen EU-vaikuttamiseen. Tämän lisäksi EU:n kansalaisaloitteen vähimmäiskannattajamäärä tulee laskea miljoonasta 200 000:teen

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!