Pääkaupunkiseutu

Miten poliittiset nuorisojärjestöt suhtautuvat federalismiin?

kuvausteksti

Miten poliittiset nuorisojärjestöt suhtautuvat federalismiin?

26.3.2023

Pääkaupunkiseudun Eurooppanuoret kysyi puolueiden nuorisojärjestöiltä mielipiteitä federalismista. Vastaukset saatiin keskustan, kokoomuksen, RKP:n, SDP:n, vasemmistoliiton sekä vihreiden nuorisojärjestöiltä. Myös kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten nuorisojärjestöihin otettiin yhteyttä, mutta niiltä ei saatu vastauksia määräaikaan mennessä.

Suurella osalla nuorisojärjestöistä ei ole tarkkaa mielipidettä federalismista. RKP-nuorilla ei ole virallista kantaa federalismiin, mutta se näkee tiiviimmän yhteistyön EU:n sisällä tärkeänä. Demarinuorilla ei myöskään ole suoraa kantaa federalismiin, mutta Demarinuoret kuitenkin painottaa yhteistyön lisäämistä EU:n sisällä ja jäsenmaiden tuomista lähemmäs toisiaan. Demarinuoret luonnehtii EU:n tehtäviksi mm. ilmastonmuutoksen torjumisen sekä ihmisoikeuksien ja demokratian turvaamisen. Kumpikaan nuorisojärjestö ei poissulje federaation mahdollisuutta.

Myös Kokoomusnuoret näkee EU:n ja eurooppalaisen yhteistyön tärkeänä. Kokoomusnuorten mukaan EU:n on kehitettävä finanssi- ja velkapolitiikkaansa ja selvennettävä maiden ja unionin välistä tehtävien jakoa.

Vasemmistonuoret suhtautuu kriittisemmin EU-liittovaltioon nykymuodossaan. Vasemmistonuoret näkee eurooppalaisen yhteistyön tärkeänä, eikä myöskään poissulje federaatiota konseptina. Vasemmistonuorten mielestä kriisit, kuten talouskriisi ja Ukrainan sota, ovat esteitä EU:n liittovaltiokehitykselle, ja sen mielestä mm. EU:n nykyistä talouspolitiikkaa on muutettava ennen liittovaltion ajamista. Vasemmistonuoret painottaa silti maiden välisen yhteistyön tärkeyttä esimerkiksi ilmastopolitiikassa ja verovälttelyn estämisessä.

Vihreät nuoret on kyselymme ainoa nuorisojärjestö, joka ottaa avoimesti kantaa federaation puolesta. Vihreät nuoret ilmoittaa olevansa federalistinen järjestö, joka tukee EU:n liittovaltiokehitystä. Heidän mukaan EU-tasolla pitäisi hoitaa mm. ympäristö- ja finanssipolitiikka sekä ihmisoikeuksien puolustaminen.

Keskustanuoret taas ei tue EU:n liittovaltiokehitystä. Keskustanuorten mukaan EU:n on keskityttävä niihin asioihin, jotka hoidetaan heidän mielestään parhaiten EU:n tasolla, kuten ulko-, turvallisuus- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Keskustanuorten mielestä paremmin valtiotasolla hoidettavat asiat, kuten maa- ja metsätalouspolitiikka, pitäisi jatkossakin pysyä valtioiden hallinnassa. Keskustanuoret tukee maiden välistä yhteistyötä Euroopassa.

Monissa vastauksissa näkyy myös läheisyysperiaate, joka tarkoittaa, että päätökset pitäisi tehdä myös jatkossa mahdollisimman lähellä kansalaisia. Tämän puolesta puhuivat Keskusta-, RKP- ja Demarinuoret.

TEKSTI: Daniel Björklund
LISÄTIEDOT:
Nea Baarman, [email protected]

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!