Demokratiaa ja oikeusvaltiota vahvistettava Euroopassa

Eurooppanuoret: Demokratiaa ja oikeusvaltiota vahvistettava Euroopassa

17.5.2019

Eurooppanuoret haluaa korostaa demokratian ja oikeusvaltion merkitystä Euroopan unionissa. Ne ovat aina kuuluneet EU:n keskeisimpiin arvoihin, mutta niitä on haastettu joidenkin jäsenvaltioiden sekä ulkoisten tahojen toimesta.

“Demokratia ja oikeusvaltioperiaate ovat aina olleet Euroopan integraation ehdottomia peruspilareita. Niiden noudattamisesta ei ole mahdollista tinkiä ilman, että koko EU:n legitimiteetti vaarantuu”, muistuttaa Eurooppanuorten puheenjohtaja Iiris Asunmaa.

Unionin keskeimmät arvot ovat vahvasti esillä Eurooppanuorten asettamissa hallitusohjelmatavoitteissa. Niissä ehdotetaan myös selkeitä keinoja eurooppalaisen oikeusvaltion ja demokratian lujittamiseksi.

“EU:n koheesiorahoitus on sidottava oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Unionille on annettava edellytykset kehittää yhteistä kyberturvallisuutta informaatiovaikuttamiselta suojautumiseksi. Eurooppalaisten puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä on myös edistettävä sekä unionia tuettava sen pyrkimyksissä vieraiden valtojen vaikutusyritysten torjuntaan”, linjaa Asunmaa.

Lähestyvät eurovaalit tarjoavat eurooppalaisille mahdollisuuden demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustamiseen. EU:n jäsenvaltioiden on kuitenkin tehtävä osansa ongelmien korjaamiseksi. Eurooppanuoret odottaa toimia myös tulevalta hallitukselta.

“Suomi tarvitsee vahvan ja arvopohjaansa nojaavan Euroopan unionin, minkä vuoksi demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on välttämätöntä. Tämä on muistettava vahvasti myös hallitusneuvotteluissa”, vaatii Asunmaa.

Lisätietoja:
Iiris Asunmaa
puheenjohtaja
Eurooppanuoret
050 918 7390

Eurooppanuoret on ensisijainen asiantuntija suomalaisessa Eurooppa-keskustelussa. Tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Eurooppaa ja osaksi Suomen vaikuttavinta kansainvälisyyttä edistävää nuorisojärjestöä!